Ja, ik wil een gratis proefles.

Privacy statement

Privacyverklaring

Inleiding

Yogaworkz verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Yogaworkz en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Yogaworkz verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Yogaworkz behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yogaworkz verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en/of bij een bezoek aan de lessen en/of activiteiten van Yogaworkz. Hieronder een overzicht van gegevens die Yogaworkz verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, IP-adres, Telefoonnummer en e-mailadres. 

Doel verwerking Persoonsgegevens

Yogaworkz verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Yogaworkz. Ook om deelnemers te kunnen bellen, appen of mailen om deze op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van de dienstverlening. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mailbericht te sturen naar marjon@yogaworkz.nl 

Yogaworkz verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Opslagperiode persoonsgegevens

Yogaworkz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Yogaworkz hanteert het verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst, te weten 8 jaar.

Website bezoek

Op de website van Yogaworkz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yogaworkz gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Yogaworkz maakt geen gebruik van Google Analytics of een vergelijkbare tool. 

Mollie

Ten behoeve van de financiele administratie maakt Yogadreams gebruik van de diensten van Mollie B.V. Informatie over de veiligheid van Mollie is hier beschikbaar.

Mailchimp

Ten behoeve van het inschrijven van een gratis proefles door deelnemers maakt Yogaworkz gebruik van Mailchimp. De privacyverklaring van Mailchimp is hier beschikbaar.

Beveiliging

Yogaworkz heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Stuur een e-mail naar marjon@yogaworkz.nl 

Yogaworkz, Marjon Parmentier.
Vliehors 97, 2134 XM Hoofddorp. Leslocatie Live Life Dance Center, Minaret 1 te Hoofddorp.
E-mail: marjon@yogaworkz.nl 
Telefoon: 0627303807